Penzion U Studánky

 Klidné a dostupné ubytování v Praze

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ HOSTŮ (GDPR)

Na základě Nařízení EU 2016-679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Správcem osobních údajů je Penzion U Studánky, provozovaný majitelkou penzionu Vilmou Jindrovou, K Jelenám 1278, Praha 4, 14800, IČO: 60516232, DIČ: CZ7957140147, www.ustudanky.eu.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů : e-mail kontakt@ustudanky.eu, tel. 608 145 157.

PŘÍJEM REZERVACÍ Z HOTELOVÝCH PORTÁLŮ A REZERVAČNÍHO FORMULÁŘE NA WWW.USTUDANKY.EU

 • zpracovává se pro zarezervování pobytu
 • zapisují se identifikační a kontaktní údaje a doba pobytu k uzavření rezervace
 • data jsou získána od rezervačního portálu
 • ukládá se po dobu rezervace a doby pobytu

REZERVACE POBYTU OSOBNĚ, TELEFONICKY A EMAILEM

 • zpracovává se pro zarezervování pobytu
 • zapisují se identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu
 • ukládá se po dobu pobytu

EVIDENCE ÚDAJŮ V KNIZE HOSTÚ

 • zajištění pobytu
 • doba ubytování
 • účel pobytu
 • jméno, příjmení (u cizinců státní občanství) a adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
 • datum narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza

PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ CIZINECKÉ POLICII

 • splnění povinnosti §102 zákona č.326/1999 Sb.o ubytování cizinců
 • zapisují se identifikační údaje a doba pobytu
 • právní povinnost, hlásí se cizinecké policii
 • uchovává se podle zákona po dobu 6-ti let od ukončení pobytu

ÚČTENKY A FAKTURY PRO DOKLADY DPH

 • vystavování dokladů
 • zapisují se údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPH
 • z důvodu povinnosti dle §35 a §35a zákona č.235/2004 Sb o DPH
 • uchovává se 10 let
 • odesílá se na finanční úřad

Shrnutí - zpracování osobních údajů (GDPR)

 • Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu  fyzické osoby, které ubytování poskytl. V případě cizinců podle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav, tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele.
 • Telefonní číslo je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním), tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby.
 • Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod. a nebudou předávány do zahraničí.
 • Uložení

  Identifikační údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPH, jsou uloženy v účetním programu ( PC uložen v uzamčené kanceláři na stejné adrese jako provozovna) pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb.

  Údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě v evidenční knize hostů se zabezpečeným uložením – v uzamčené kanceláři na stejné adrese jako provozovna.

 • Doba archivace

  Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona č. 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

  Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv třetím osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou mohou být vybírány místní poplatky nebo kontroly cizinecké policie.

  Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.


Penzion U Studánky

K jelenám 1278
148 00 Praha 4 - Kunratice

tel. + 420 608 145 157
tel. + 420 244 910 221

E-mail: kontakt@ustudanky.eu

Upozornění:
Výše uvedené kontakty slouží pouze k poskytnutí informací o ubytování v penzionu, resp. k rezervaci ubytování.

 Úvod   Pokoje   Ceník   Rezervace   Jak k nám 
© Vilma Jindrová     |     Webdesign: Peter Kubrický     |     GDPR